Home Serwis
enova365 SerwisModuł Serwis


W ramach obsługi zleceń serwisowych enova pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń. 

Dla każdego urządzenia można również zaplanować przyszłe przeglądy. 

W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, 

które automatycznie trafia na listę zadań do wykonania przez operatora (serwisanta). 

Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw.