Home Delegacje służbowe
enova365 Delegacje służbowe

Moduł Delegacje służbowe


Moduł  enova365 Delegacje służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie

delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencje wyjazdów

służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie

procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości 

informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami:

Księga Handlowa, Księga Podatkowa, a także z modułem Kadry Płace 

w zakresie odnotowania nieobecności w z tytułu wyjazdu służbowego.

Na funkcjonalność modułu enova365 Delegacje służbowe składa się:

  1. ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem
  2. automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych 
  3. obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy 
  4. rejestrowanie rachunków krajowych i zagranicznych (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki), które są  przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu 
  5. ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje
  6. tabela państw 
  7. tabela stawek diet oraz limitów za nocleg 
  8. pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych oraz stawek za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych
  9. automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych
  10. rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych

Moduł enova365 Delegacje służbowe to:

- zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych i zagranicznych

- kontrola kosztów wyjazdów służbowych

- pełna informacja analityczna  o wyjazdach pracowników na delegacje służbowe