Home CRM
enova365 CRM

Moduł CRM


Moduł CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami 

o kontrahentach oraz działalności związanej z relacjami z tymi kontrahentami. 

Zasadniczym elementem CRM-u jest rejestracja zadań oraz zdarzeń

powiązanych z kontrahentami. Zdarzenia rozumiane są jako fakty, które

zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka

z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta. Przez zadania 

rozumiane są sprawy, które należy wykonać – np. spotkanie z klientem, 

wysłanie materiałów marketingowych itp.

Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające

do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa

projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może 

zostać połączona w kampanię.

Dodatkowo moduł CRM oferuje funkcjonalność obsługi zleceń serwisowych.

W programie można zarejestrować urządzenia przyjmowane do serwisu,

zlecenia napraw i planowane przeglądy. Dla każdego serwisowanego urządzenia 

dostępna jest historia jego napraw.

Zadania i zlecenia trafiają do kalendarza operatora, który może być informowany

o przydzielonych zadaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczególną cechą enova365 CRM jest pełna integracja z pozostałymi modułami

systemu ERP. Wszystkie moduły systemu korzystają ze wspólnej bazy klientów,

możliwe jest powiązanie dokumentów handlowych i księgowych z poszczególnymi 

zadaniami, zdarzeniami i zleceniami serwisowymi (np. dokumentu RW 

wykorzystanych do naprawy części).