Home Zastosowania podpisu elektronicznego
Zastosowania podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym możemy wykorzystywać, między innymi, do:

- kontaktów drogą elektroniczną z ZUS, np. podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,

- nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),

- pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

- podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,

- składania e-deklaracji podatkowych,

- zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,

- wystawiania faktur w formie elektronicznej,

- uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych,

- zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),

- składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Podpis elektroniczny

Zalety wykorzystywania bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym:

- jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,

- możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,

- zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,

- znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,

- dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.