Home Certyfikat kwalifikowany
Certyfikat kwalifikowany

 

Certyfikat kwalifikowany, spełniając wymogi Ustawy o podpisie elektronicznym oraz posiadając status zaufanego w skali globalnej (standardy WebTrustSM/TM), daje możliwość składania podpisu elektronicznego. Dzięki bezpieczeństwu, jakie gwarantuje, podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawne jak podpis własnoręczny
i może być wydawany jedynie osobie fizycznej. Certyfikat jest wydawany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.